wrapper

2017華人請法團析釋下載表

序號重譯版文字檔中藏文音檔中藏文音檔英藏文音檔藏文剪輯音檔中文剪輯音檔
1 - - - 下載 - -
2 - - - 下載 - -
3 - - - 下載 - -
4 - - 下載 - - -

悲桑格西法語

智慧小語

現在被我們視為快樂的,其實都摻雜了不快樂的元素。同樣的事情做愈久、愈長,竟然愈不快樂,表示這種快樂不是真的....(閱讀更多)